حضور ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان جناب آقای دکتر تاجری در دارالاکرام حضرت ابوالفضل (ع)
طی پیگیری و تلاشهای مدیر موسسه، امروز جناب دکتر تاجری مهمان این مجموعه بودند.
بعد از بیان گزارش کار توسط مدیریت شعبه، قرار شد موارد ذیل جهت رفاه خانواده ها در اسرع وقت در اختیار اعضا قرار گیرد
استفاده دانش آموزان از کلینیک تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی به صورت رایگان
برگزاری دوره های کامپیوتر، زبان انگلیسی و پژوهشی برای دانش آموزان
اهدا دو دستگاه کامپیوتر به موسسه