کارگاه کتابخوانی

 

چهارمین گروه از دانش آموزان کتابخوان، پسران سه ساله دوم ابتدایی، در یک کارگاه دو ساعته در محل کافه کتاب شهرستان جمع شدند و گوش جان سپردند به صحبت های کارشناس.

الحمدلله علاقه مندی دانش آموزان به برنامه مطالعه کتاب با ترغیب و تشویق و برنامه های خاص، رو به افزونی است.

امید است بتوانیم در ترویج فرهنگ کتابخوانی قدم های خوبی برداریم.

۰۰/۰۳/۲۶
مؤسسه دارالاکرام/ واحد فرهنگی