موسسه خیریه شعبه زاهدان به منظور تهیه مايحتاج خانواده ها بر آن شد تا در جلسه ای که با کارخانه آرد کوثر داشت صد کیسه آرد تهیه و بعد از هماهنگی با جناب آقای احمدی مسئول تدارکات شرکت مینو شرق قرار شد تا آرد به دست آورده، تبدیل به بیسکویت (ترد) شود و به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار گیرد.