ایجاد شغل و مستقل شدن خانواده از اهداف مهم مؤسسه!

….اکنون آرزوی آقا مجتبی برآورده شده‌است، اشتغال مادر با یک امنیت روحی.

مجتبی کلاس چهارم، دانش آموزی درسخوان و پرتلاش است و البته همیشه دل نگران مادر و آبروی خانواده اش.

به لطف پروردگار، با همیاری یک دوست مهربان یک چرخ خیاطی خوب در اختیار مادر مجتبی قرار گرفت.

در کنار این هدیه، یک وام قرض‌الحسنه هم برای امور دیگر خیاطی به ایشان داده شد.

خداروشکر مادر مجتبی از کارش راضی است و خیلی خوشحال که می تواند اقساط وام هایش بپردازد.

از همه مهمتر این که فرزندش احساس غرور و سربلندی می کند که مادر با دسترنج خود چرخ زندگی را می چرخاند.

درود بر بانی محترم و اعضای صندوق قرض الحسنه، پاداش خاص الهی نصیب ایشان!

1400/07/26
واحد اشتغال مؤسسه دارالاکرام جهرم

☎️ 07154235564

همراه ما باشید :
http://Yek.link/bemehrbani.jahrom