Skip to content

کارآفرینی ویژه زنان سرپرست خانواده

روز پنجم اردیبهشت ماه 1402 جلسه کارافرینی با حضور مربی برجسته هنری سرکار خانم خدیجه کشاورز در مکان موسسه خیریه دارالاکرام (خانه کرامت) صورت گرفت. در این جلسه مقرر شد کارگاه آموزش گلدوزی با ابریشم و روبان برای زنان سرپرست خانواده در تاریخ اول خرداد ماه 1402 برگزار گردد. هدف از این نشست بهره‌گیری از خلاقیت و ریسک‌پذیری زنان بود تا زنان سرپرست خانواده تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و از این طریق با بازار کسب و کار ارتباط برقرار کنند.