Skip to content

پریناز، سوگند و معصومه لوازم ورزشی گرفتند

دارالاکرامِ البرز، حامی آموزش کودکان و نوجوانان در معرض خطر ترک تحصیل، در کنار ماموریت اصلی خود؛ یعنی حمایت تحصیلی و آموزشی از دانش‌آموزان بورسیه‌شده از آنها در حوزه‌های پنجگانه‌ی دیگر از جمله ورزش نیز حمایت می‌کند.

بر اساسِ نیازسنجی‌ها و مصاحبه‌هایی که موسسه به تازگی با دانش‌آموزان انجام داده، متوجه شد که ۳ دانش‌آموز دختر این موسسه به دلیل علاقه‌مندی و فعالیت‌های ورزشی خود، شایسته‌ی دریافت یک‌سری ملزومات ورزشی هستند.

 

معصومه در رشته‌ی ورزشی تکواندو؛ سوگند در رشته‌ی ورزشی والیبال و پریناز در رشته‌‌ی ورزشی کونگ فو توآ سابقه فعالیت و کسب مقام دارند. به همین دلیل براساس تمهیدات اندیشیده‌شده، ساک ورزشی، کفش ورزشی، کلاه تکواندو، روپایی و کاپ خریداری و به همراه یک یادداشت انگیزشی به این ۳ دانش‌آموز دارالاکرام البرز که بیش از ۴ سال از عضویت آنها در موسسه می‌گذرد، تحویل داده شد. این لوازم به مهرِ یکی از حامیان دارالاکرام البرز تهیه شد.