پایان اولین دوره جامع کلاسهای مهارتهای زندگی

این دوره که در روزهای یک شنبه و سه شنبه درمکان موسسه جهت پرسنل و مددکاران موسسه برگزار میگردید امروز با تعداد اکثریت افراد به کار خود پایان داد .
کارگاه مهارتهای زندگی با تدریس استاد مهـــدی چابک و با توجه به نیاز موسسه و مددکاران و ارتقای سطح بیشتر مددکاران ، مهارت برقراری ارتباط موثر و کنترل استرس و هیجان،تفکـــرخلاق،مواجهه با مشکلات و تعارضات،مدیریت استرس،خلاقیت و..از جمله موضوعات این دوره بودکه بحث وتبادل نظر گردید.

در پایان جلسه امروز به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره از آکادمی بین المللی از اتریش(MPT) اعطا گـــردید.