برگزاری دومین جلسه رفع اشکال ریاضی پایه هفتم امروز جمعه با حضور چند نفر از دانش آموزان وجناب آقای سید مرتضی موسوی از فرهنگیان شهرستان برگزار گردید…
#به_مهربانی
#امتحان
#ریاضی
#کلاس_هفتمی_ها
#دارالاکرام_شعبه_شوش
#شوش