سلسله نشست های خیر و خرد که موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی آن را برگزار میکند به دنبال پاسخ به این سوال است : خیر خردمندانه ، مؤثر و‌ مفید، چه ویژگی هایی دارد ؟
نشست اول که با حضور مترجمین کتاب اقتصاد فقیر در نشر نی و نشست دوم که رونمایی از کتاب دیگر دوستی مؤثر با حضور استاد مصطفی ملکیان و‌ محمد رضا جلایی پور بود از لینک ذیل قابل مشاهده است.

📋دومین نشست:
https://alefbayefarda.ir/?p=228

📋اولین نشست:
https://alefbayefarda.ir/?p=206

✅از انجا که موسسه دارالاکرام بیش از ۵۰۰۰ دانش اموز فاقد سرپرست موثر از ۸۵ شهر کشور را در قالب بورسیه تحصیلی حمایت کرده است، دغدغه ای ملموس و فراگیر، یعنی تحصیل‌ دانش آموزان در شرایط کرونا؛ چالش ها و فرصت ها موضوع سخنرانی استاد فرهیخته و صاحب نام، دکتر علی صاحبی، عنوان نشست سوم ماست.

⏰ سه شنبه اول مهرماه ساعت ۲۰:۳۰

لایو اینستاگرام:
https://www.instagram.com/bemehrbani
لایو آپارات:
https://www.aparat.com/bemehrbani

شرکت در این نشست هیچ هزینه ای ندارد اما می‌توانید به صورت همت عالی مبلغی را برای پیشبرد اهداف موسسه دارالاکرم پرداخت نمایید.
شماره کارت: ۲۹۱۷-۱۳۹۴-۸۶۱۰-۶۲۱۹
پرداخت مبلغ دلخواه (آنلاین):
https://bemehrbani.com/crowdfunding/item/17