امروز زادروز عارف و شاعر نام آور تاریخ ادبیات ایران، شیخ عطار نیشابوری و صاحب اثر بی بدیل “تذکره الاولیاء” است. استاد گرانقدر، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، سفیر به مهربانی، که بر این اثر مقدمه ای نگاشته و تصحیح و تعلیقات آن را برعهده داشته اند طی یادداشتی، یک نسخه از این اثر ماندگار را که در دو جلد به چاپ رسیده است، در سال ۹۸ به خیریه دارالاکرام اهدا نموده اند.

دارالاکرام به مناسبت این روز مراتب قدردانی خود را نسبت به خدمات ارزنده استاد شفیعی کدکنی در عرصه های مختلف به ویژه سفیری به مهربانی اعلام داشته و این روز را به همه محققان و نویسندگان حوزه عرفان و ادبیات، تبریک می گوید.
با ما در ارتباط باشید:
☎️۰۷۱۳۷۲۶۹۰۱۱

داخلی ١۰۷

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز