مناسبات اداری دولت و خیریه ها
گفت و گو و سخنرانی با مهندس سید احمد نصری
استاندار اسبق قزوین، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه، ٢۴ فروردین ١۴٠٠ ساعت ۱۸ الی ۲۰.

رابطه خیریه ها و دولت از مناظر گوناگونی می تواند محل تامل قرار گیرد.
عموما نمایندگان خیریه ها از تجربیات خود در ارتباط با دولت سخن گفته اند اما کم پیش آمده است که فردی با تجربه سمت های دولتی، روابط خیریه ها و دولت را مورد تامل قرار دهد.
در میان انبوه سوابق و تجربیات ایشان می توان به چندین سال تجربه استانداری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. در این نشست از تجربه روابط اداری خیریه ها و دولت، بسترهای توسعه و نقش آفرینی خیریه ها در استان ها و چگونگی این همکاری ها صحبت خواهند کرد.

🎥 پخش آنلاین از طریق سایت الفبای فردا و اینستاگرام به‌مهربانی:

الفبای فردا

 

اینستاگرام به مهربانی