Skip to content

نقش همیاران معتمد در دارلاکرام شعبه آذرشهر

در دارالاکرام نیک اندیشان و خیرین با توجه به نقشی که ایفا میکنند در اجمال به چند دسته تقسیم میشوند: حامیان، بانیان، همیاران متخصص و همیاران معتمد.

ما در اینجا میخواهیم درباره نقش همیاران معتمد در موسسه دارالاکرام سخن به میان آوریم:
همیارن معتمد از دسته خیرینی هستند که با دارالاکرام همراه شده و با توجه به شخصیت و خصوصیاتی مثبتی که در جامعه دارند دارالاکرام را در مسیر معرفی، تصویب خواهی و تصویب رسانی دانش آموزانی که مستعد تحصیل بوده و به خاطر نبود سرپرست موثر و امکانات مالی امکان ادامه تحصیل و آموزش را ندارند همراهی میکنند. تا با حمایت ها و خدمات دارالاکرام  این دست از دانش آموزان در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرند.
نمونه ای از این معرفی که در قالب نامه ای آمده است، توسط همیار معتمد دارالاکرام شعبه آذرشهر جناب آقای دکتر نوردوست می باشد که در بدو تاسیس شعبه همکاری های زیادی را به عنوان همیار معتمد با موسسه دارالاکرام داشته اند.

از همیاران دارالاکرام باشید و ما را در مسیر پیشرفت دانش آموزان همراهی کنید:

✅ توسعه‌ی انسانی، از آموزش کودکان، تا شهروندان خوب.
👥 همراهتان هستیم:روابط عمومی دارالاکرام شعبه آذرشهر
0413-4234176☎️ صفحه اینستاگرام دارالاکرام آذرشهر ❇️ کانال دارالاکرام شعبه آذرشهر در تلگرام