Skip to content

موفقیت دانشجوی دارالاکرام

شرح موفقیت دانشجوی فارغ التحصیل شده از دارالاکرام

چیست از این خوب‌‌تر، در همه آفاق، کار
دوست به نزدیک دوست، یار به نزدیک یار
دوست برِ دوست رفت، یار به نزدیک یار
خوش‌تر از این در جهان، هیچ نبوده است کار

دارالاکرامِ مشهد همه‌روزه میزبان بسیاری از افراد است؛ همیاران، مددکاران، حامیان، دانش‌آموزان، خانواده‌های عضو و … ولی آن روز مهمان موسسه یکی از فرزندان شایسته‌اش بود که با ظاهری آراسته، رفتاری موقر و جعبه‌ای شیرینی وارد شد.

چشمان مرتضی از شادی برق می‌زد، نشاطِ فتحِ قله‌ها در لبخندش هویدا بود. او در تمام سال‌های تحصیل، در غیابِ پدر با کار در میدانِ بار، کمی از بار سنگین زندگی را از دوش مادر برمی‌داشت و کمک‌خرجش بود و اکنون این فرزند برومند و عزیز از دانشجویان ساعی و باانگیزه‌ایست که با تحصیل در سال‌های پایانی دانشگاه در حرفه‌ای آبرومند و تاثیرگذار مشغول به کار شده و ضمن تامین مخارج زندگی خود و مادرش با مناعت طبع، خواستار لغو بورسیه‌اش و اختصاص آن به دانش‌آموز دیگری شده است. خود نیز به عنوان همیاری نیکوکار در خدمت سایر فرزندان خانواده دارالاکرام قرار گرفته است تا با ارائه طرح‌های علمی و نوین در زمینه آموزش بهینه دانش‌آموزان بورسیه با همکاری موسسه، گام‌های موثری بردارد.

پروردگار مهربان را به خاطر این موهبت سپاسگزاریم و این توفیق را به شما گرامیان نیک‌اندیش تبریک عرض می‌کنیم. باشد که نور دانایی و لذت توانایی جان فرزندان این سرزمین را عطرآگین کند.