مصاحبه سرکار خانم عــزت مظلومی مدیر موسسه فرهنگی دارالاکرام شعبه گل نرگس شیراز با روزنامه📰⁦🗞️⁩ عصر مردم مورخ ۱۳۹۹/۴/۸
بخشی از متن مصاحبه خانم مظلومی👇
سرکار خانم مظلومی مدیر شعبه گل نرگس شیراز: کار خیر،یک عشق خاصی دارد و احساس می کنم که این پاداش خدمت صادقانه ام در دانشگاه علوم پزشکی است.
ایشان در پاسخ به این پرسش که آرزویت در حوزه کاری حال حاضرتان چیست چنین می گویند.(اگر چه شاید دست نیافتنی باشد اما در عین حال می گوید) «از بین رفتن چرخه فقر»
مدیر شعبه گل نرگس شیراز یکی از شعبات ۱۸گانه موسسه دارالاکرام می گوید ۳۵۰دانش آموز و دانشجو زیر پوشش خدمات موسسه دارالاکرام در شیراز هستند«هدف موسسه حمایت تحصیلی از دانش اموزان فاقد سرپرست موثر است و باورمان این است که اگر توانستیم چرخه معیوب فقر را از بین ببریم موفق بوده ایم.ایشان تصریح کردند برای ما فرقی ندارد به آن کسی که خدمات می دهیم ایرانی است یا #افغانی چرا که آن بچه افغانی هم وقتی بزرگ شد اگر به بیراهه رفت دودش به چشم همه می رود.
مظلومی به خدمات پنجگانه موسسه فرهنگی دارالاکرام در حوزه های آموزشی مددکاری و روانشناسی بهداشت و درمان کارآمد شدن و اشتغالزایی و همچنین معیشت اشاره کرد و یادآور شدند معیشت برای ما شرط است وای اولویت نیست چرا که چرخه فقر را از بین نخواهد برد.
ایشان پیرامون چگونگی شناسایی دانش آموزان زیر پوشش موسسه دارالاکرام گفت:دانش آموزان ابتدا توسط افراد معتمد به موسسه معرفی یا از طریق آموزش و پرورش شناسایی می شوند‌ و پس از بررسی و پذیرش نهایی موسسه وارد قرارداد یکساله با دانش آموزان می شود و ما تعهد می کنیم که آنها را بورسیه تحصیلی و حمایت نماییم. سرکار خانم مظلومی با تاکید بر اینکه شفافیت مالی از اصول دارالاکرام است تصریح کرد:شفافیت مالی حق واریزکنندگان وجه(بانی و حامی)است تا بدانند سرانجام پولشان چه می شود.ایشان یادآور شد که در موسسه هزینه بر اساس نیت خیرین و بانیان کار نیک است و به عنوان مثال اگر بانی وجهی برای تامین معیشت دانش آموز داد محال است صرف هزینه تحصیل و غیر شود و به عکس.
خانم مظلومی مدیر شعبه گل نرگس شیراز با تاکید به این نکته که،ازآنجا که ما موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی هستیم پشتیبان ما مردمی هستند که می خواهند کار خیر انجام دهند و دوست دارند خیرشان موثر باشد و این بزرگترین دستاورد ما است.
#دارالاکرام
#فردا
#شیراز
#مصاحبه
#روزنامه_عصر
#دانش آموز
#تحصیل
#چرخه_فقر
https://www.instagram.com/p/CB_MdDbpJla/?igshid=118xwngvxxajx