موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع) شعبه زاهدان در نظر دارد مسابقه ایی برای آشناسازی مردم با دارالاکرام برگزار نمایند :