Skip to content

ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

صد درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از سوی دولت به‌منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض به افراد، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی، جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌عالی، مراکز بهداشتی و درمانی، اردوگاه‌های تربیتی، آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جمعیت هلال احمر، کتابخانه‌ها، و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)، طبق ضوابطی که توسط وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت، منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می‌باشد.

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام نیز طبق مصوبه وزیران آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان و وزیر علوم جزو موسسات مشمول قرار گرفت و به اداره امور مالیاتی تهران و شهرستان جهت اجرا ابلاغ شده است.

نامه وزیران