خدا را شاکریم که زحمات 6 تن از دانش اموزان مصوب شعبه خمین به ثمر نشست که 1 نفر از آنها در مدرسه تیزهوشان،دو نفر در آزمون ورودی مدرسه نمونه قبول شدندو 3 نفر نیز امتیاز لازم جهت ورود به مدرسه معارف اسلامی را در سال تحصیلی 1400-1399کسب کردند.

با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان