به همت خیر بزرگوار، عینک سازی “به مهربانی” جهت کمک حال خانواده دارالاکرام دایر شد.
این عینک سازی که نام به مهربانی را سرلوحه کار خود قرار داده است قرار شده تا تمامی خدمات عینک دانش آموزان را با 50 در صد تخفیف انجام دهد.