Skip to content

سفره‌ی دانش‌آموزانِ قم نان گرم دارد

سفره‌ی دانش‌آموزانِ قم نان گرم دارد

دارالاکرامِ قم از توزیع کارت اعتباری خرید نان در میان دانش‌آموزان این شعبه و خانواده‌های ایشان خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه‌ای که دارالاکرامِ قم با شبکه سراسری خیرات نان تهران صورت داده ۳۵۰ کارت اعتباری از طریق بانک شهر تهیه و به نام سرپرست خانواده صادر شده است.
با توزیع این کارت‌ها هر ماه به مقدار مشخصی نان به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های دانش‌آموزان دارالاکرام قرار می‌گیرد.
این کارت‌ها به تعداد اعضای خانواده شارژ می‌شود و در نانوایی‌های سراسرکشور قابلیت خرید دارد.
این کارت‌ها با احترام به کرامت انسانی تهیه شده است.