همزمان با دومین روز از هفته ملی مهارت و کارآفرینی، ۱۱ نفر از دانش آموزان عضو شعبه استان بوشهر به همراه سرپرست های خود در محل شعبه حضور یافتند.
در این رویداد به ترتیب مدیر، کارشناس و عضو شورای راهبردی در خصوص اهمیت کسب مهارت، انواع مهارت ها و نقش مهارت در آینده شغلی و کارآفرینی مطالبی ایراد نموده و تعدادی از فرزندان و مادران از توانایی و علاقه های خود به کسب مهارت صحبت کردند. سپس ضمن امضاء قرارداد بورسیه تحصیلی، به هرکدام از دانش آموزان یک دستگاه تبلت آموزشی، بسته کتاب و بسته معیشتی تقدیم گردید.