روز جهانی کودک، از کودکان کتابخوان تجلیل شد و جشن کوچکی برای ایشان برگزار گردید.

برای رعایت وضعیت کرونا فقط 6 تا 8 ساله ها دعوت شدند.

تشکر می کنیم از همیاران ما در کافه الف که با هدیه و پذیرایی و برنامه های متنوع، بچه ها را شاد کردند و سپاسگزاریم از بانی بزرگواری که به این بچه ها کتاب هدیه دادند و وسیله رفت و برگشت ایشان را فراهم کردند.

1400/07/18

واحد فرهنگی مؤسسه خیریه دارالاکرام جهرم