تماشای فیلم بنیامین با حضور مادران و دانش آموزان مقاطع اول تا هشتم  در سینما لاله شهرستان خمین با تشکر از آقای رضایی مدیریت محترم سینما که روز به یاد ماندنی را برای دانش آموزان رقم زدن