دارالاکرام به سوگ نشست: همیارمان در پی ابتلا به کرونا به دیار باقی شتافت
ضایعه دردناک و اسفبار از دست دادن آقای هاشمی فر، همیار دلسوز و مهربان و پایه گذار شعبه خاش در استان سیستان و بلوچستان را خدمت همه همکاران به ویژه در شعبه خاش تسلیت می گوییم.
اگرچه دارالاکرام و کودکان آن خطه از خدمات آن یاور مهربان بی نصیب و محروم ماندند اما آثار خدمات ماندگار و ارزنده آن مرحوم همواره در اذهان باقی خواهد ماند چرا که می گویند
“هرگز نمیرد آن که دلش زنده شده به عشق
ثبت است در جریده عالم دوام ما”
روابط عمومی موسسه دارالاکرام