دانش آموز بورسیه قم با حمایت های موسسه و مددکار بهبود یافت

یکی از دانش آموزان دختر بورسیه موسسه در شهر قم که بر اثر حادثه ناگوار، دچار جراحت شدیدی شده بود که می توانست منجر به مرگ وی گردد با پشتکار و مسئولیت مددکار  و حمایت دارالاکرام بهبود یافت.

به گزارش روابط عمومی، مریم خانم که ۱۷ سال سن دارد و یکی از دانش آموزان بورسیه دارالاکرام در شهر قم می باشد در تاریخ ۱۲ دی ۹۷ دچار حادثه شد که به علت مشکلات مالی و نداشتن بیمه وضعیت ایشان در بیمارستان رو به وخامت می رفت که بعد از پیگیری مددکار موسسه از وضعیت ایشان سریعا شعبه دارالاکرام در قم پرونده بیمار را مورد پیگیری قرار داد و با حمایت بانیان و همیاران خود توانست هزینه های درمان و بیمه دانش آموزان را حل نموده و مراحل درمان این دانش آموز را تا بهبود کامل  ایشان،  انجام دهد.

لازم به ذکر است مسئله دردآور این حادثه تنها بودن دارالاکرام در کلیه مراحل درمان بدون همکاری آموزش و پرورش و مدرسه “مریم”  بود به طوری که حتی بیمه سلامت دانش آموز نیز چون فقط مختص به حادثه های داخل مدرسه می باشد هیچ گونه تاثیری در کسر هزینه های درمان نداشت و تنها اتفاق این ماجرا ملاقات  تعدادی از مدیران آموزش و پرورش قم به دعوت دارالاکرام از دانش آموز در بیمارستان بوده است  که ایشان نیز با دادن مبلغ محدودی به عنوان هدیه از دانش آموز و خانواده ایشان دلجویی نمودند.

بعد از این حادثه موسسه دارالاکرام به فکر افتاداز طریق مشارکت بانیان نیکوکار در حوزه سلامت و درمان، کلیه دانش آموزان بورسیه خود را بیمه حوادث نماید. لذا به کمک  مردم نیکوکار این امر تاکنون برای تعداد ۱۰۰ دانش آموز در شهر قم که تحت پوشش هستند، انجام شده است.