آقا ابراهیم دانش آموز پرتلاش کلاس هفتم است. علاقه مند به درس و کار.

اوقات فراغت خود را با صنایع دستی پر می کند که البته مجبور است برای پرداخت کرایه منزل کار کند.

این پادری که در حال بافت آن است را یکی از اقوام سفارش داده است، گونی آن را از نانوایی محل به دانه ای هزار تومان می خرد و با مقداری کاموا آن را تبدیل به یک پادری زیبا می کند.

گاهی اوقات هم عروسک های کوچک می بافد و به مغازه همسایه می فروشد و از هر عروسک 6 تومان سود می کند.

یک وام کوچک هم برای خرید دام از مؤسسه دریافت کرده است.

به امید روزی که ابراهیم ها، یک کارآفرین نمونه شوند و با تلاش و امید، چراغ زندگی خود و دیگران را پرنور، نگه دارند.

واحد اشتغال دارالاکرام جهرم