بر اساس منشور مؤسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست مؤثر، برای رشد و بالندگی از خدمات 7 گانه (آموزشی، فرهنگی، سلامت، معیشتی و . . .) بهره مند میگردند که یکی از این خدمات هفت گانه، اهداء خدمات معیشتی بسته به نیاز خانواده می باشد. در همین راستا با تلاش و پیگیری های دارالاکرام آذرشهر و به همت بانیان نیک اندیش و مهربان، تعداد 38 بسته گوشت گوسفندی (به ارزش ریالی 5.500.000 تومان) به دانش آموزان تحت پوشش اهداء گردید. و.پ/ روابط عمومی دارالاکرام شعبه آذرشهر