مدیر منطقه یک کمیته امداد امام خمینی به همراه مسول مشارکتها مردمی این نهاد با مدیر شعبه گل نرگس شیراز دیداری صمیمی در مکان موسسه برگزار کردند.
جناب دشتی ضمن تشکر از فعالیتهای موسسه دارالاکـــرام و با ارزش دانستن حمایت از تحصیل دانش آموزان فاقد سرپرست موثـــر در این سطح وسیع بر روی نقاط مشترک و افزایش آن و تقسیم آنها در تصریح خدمات اشاره داشت.
وی ضمن خواستار همکاری بیشتر عنوان کردند در موارد زیر با موسسه همکاری خواهد کرد:
۱-پذیرفتن دانش آموزان دارالاکرام و معرفی به کمیته و بالعکس
۲-سفر زیارتی مشهد جهت دانش آموزان مشترک(بعد از کرونا)
۳-همکاری در سمینارها،بحث آموزشی ،بهداشتی و…با قبول پذیرایی،مکان و استاد
۴-پرداخت وام پنج تا ده میلیونی بدون کارمزد با معرفی از دارالاکرام(دانش آموزان مشترک و غیر مشترک)
۵-تهیه جهیزیه ،خدمات انشعاب آب و برق و گاز و معرفی جهت معاف از خدمت سربازی ویژه دانش آموزان مشترک

دارالاکرام،شعبه گل نرگس شیراز

Www.bemehrbani.com

https://instagram.com/bemehrbani.shirazz?igshid=t2yc4k29q794