عید سعید فطر را با پرداخت زکات فطره در مسیر رشد و بالندگی دانش آموزان فاقد سرپرست موثر در بیش از 30 نقطه کشور بر خویشتن خویش مبارک و خجسته می کنیم.

شماره کارت، ویژه واریز فطریه:

2375- 0002- 2919- 5022


بانک پاسارگارد بنام موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل (ع)

☎️ شماره تماس :

021 – 88707448
021 – 88707451