Skip to content

جلسه همیاران

برگزاری جلسه همیاران

✅در این جلسه ابتدا سرکار خانم تدین مدیر موسسه از شرایط اقتصادی چندی از دانش آموزان موسسه به همیاران توضیح دادند و برای بهتر شدن شرایط زندگی آن ها تصمیماتی با مشورت همیاران گرفته شد.

✅در ادامه گزارش عملکرد 6ماهه اول سال 1400خدمت همیاران ارائه داده شدو نقاط ضعف و قوت موسسه برسی شد و تصمیاتی راجب کار آفرینی مادران و برگزاری کلاس های فوق برنامه و آشتی با طبعیت و فرهنگ سازی خانواده های تحت پوشش گرفته شد ودر

✅پایان از همیاران فعال موسسه با اهدا هدیه از همکاری این عزیزان نیکوکار تقدیر و تشکر شد.

اختياري حوزه‌ی اداری حوزه‌ی حامیان حوزه‌ی دانش آموزی حوزه‌ی مالی حوزه‌ی مددکاری حوزه‌ی مدیریت