با مدد خداوند و همت مدیریت موسسه، جناب آقای درویش پور مدیر محترم کمیته امداد منطقه سه زاهدان در محل موسسه حضور داشتند

بعد گفتمان در مورد مسائل و مشکلات موسسه، پیرامون موارد ذیل قول مساعدت و همکاری داده شد

اشتغال زایی برای مادران دارالاکرام به عنوان پرستار بچه و افراد سالمند

حضور در شرکت خصوصی و متقاضی بازگشائی مغازه جهت درآمدزایی

_پرداخت وام

مبلغ 50 میلیون وام خوداشتغالی به 3 نفر

مبلغ 5 میلیون وام جهت خرید تبلت به تمامی مددجویان

مبلغ 5 میلیون تومان وام به 5 نفر غیر مددجو