امروز موسسه خیریه شعبه زاهدان میهمان دو بزرگوار جناب آقای دهقان معاون فرهنگی کمیته امداد استان و آقای مباشری رئیس اداره موسسات خیریه بود که بعد از بیان گزارش کار توسط مدیر شعبه، قرار شد تا به منظور دسترسی آسان دانش آموزان به فضای مجازی تعدادی تبلت به صورت مشارکتی توسط موسسه و کمیته امداد خریداری و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و توسط جناب آقای مباشری ارزاق، پوشاک و ملزومات مدرسه تهیه و به خانواده ها اهدا شود.