Skip to content

جلسه شورای راهبردی

بانیان موسسه عضو اصلی دارالاکرام هستند،بانیان باعث حفظ و تداوم فعالیت های دارالاکرام و بالا رفتن کیفیت و اثربخشی هرچه بیشتر خدمات به دانش آموزان هستند. از طریق تامین مالی ای که بانیان فراهم میکنند اقدامات زیر صورت میپذیرد:
✅تامین هزینه های خدمات بهداشتی، درمانی
✅تامین هزینه های مشاوره تحصیلی، خانوادگی
✅تامین هزینه های مددکاری
✅تامین هزینه های اشتغال و کارآفرینی
✅تامین هزینه های ایجاد شعب جدید
✅تامین هزینه های جاری

💫روز چهارشنبه 10آذر ماه جلسه شورای راهبردی توسط بانی عزیز موسسه خیریه دارالاکرام _نجف آباد همراه با کارمندان شعبه برگزار شد. ابتدا بانی بزرگوار از پرسنل موسسه تشکر کردند وفرمودند شما ام الایتام هستید که بی وقفه و بدون منت حامی ایتام و فرزندان طلاق میباشید و برای رشد و آموزش آنها تلاش میکنید،ودر ادامه بانی موسسه فرمودند بایدایتام و فرزندان فاقد سرپرست موثر روستایی را هرچه زودتر شناسایی کرده و در چرخه به مهربانی قرار دهیم تا از ادامه تحصیل باز نمانندودر پایان گزارش عملکرد موسسه را مورد برسی قرار دادند.

ابلاغیه ها اخبار اخبار ستاد اخبار شعب اخبار شعبه آذرشهر اخبار شعبه آستارا اخبار شعبه آمل اخبار شعبه البرز اخبار شعبه ایلام اخبار شعبه بوشهر اخبار شعبه بیرجند اخبار شعبه تهران اخبار شعبه تهران اخبار شعبه جهرم اخبار شعبه جیرفت اخبار شعبه خاش اخبار شعبه خمین اخبار شعبه زابل اخبار شعبه زاهدان اخبار شعبه شوش اخبار شعبه شیراز اخبار شعبه قم اخبار شعبه ماهدشت اخبار شعبه مشهد اخبار شعبه مهر اخبار شعبه نجف آباد اخبار شعبه ورامین اخبار شعبه گرگان اخبار نمایندگی ها بهار خرمشهر جایزه سالانه روز کودک خیر و خرد داستان دانش‌آموزان دستورالعمل ها سفیران دارالاکرام طرح آبا، آشتی با آموزش فراخوان ها مصاحبه ها مناسبتی پایگاه دانش