جلسه با مدیران و مسئولین آموزش پرورش شهرستان آذرشهر جهت همکاری بیشتر

در راستای رویکرد و استراتژی فعالیت دارالاکرام،  اولین جلسه جهت اخذ تفاهم نامه و معرفی بیشتر ، با مسئولین و مدیران آموزش و پرورش آذرشهر، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، دارالاکرام به منظور  معرفی و تبیین اهداف خود در راستای خدمت رسانی بهتر به  تعداد بیشتر از دانش آموزان واجد شرایط و شناسایی گروه هدف در شهر  آذرشهر جهت حمایت و گسترش فعالیت خود، اولین جلسه با مدیران و مسئولین آموزشی و تربیتی این شهرستان در تاریخ 9 اسفند 97  جهت همکاری  در اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه که مدیریت محترم آموزش و پرورش و تعدادی از کارکنان و مدیران مدارس شهرستان آذر شهر حضور داشتند، ابتدا اهداف و برنامه ها توسط سرپرست دارالاکرام  تشریح شد و در ادامه درباره نحوه همکاری و تدوین تفاهم نامه جهت معرفی افراد مستعد و همچنین ارائه برنامه های فرهنگی و آموزشی توسط آموزش و پرورش به افراد بورسیه و تحت پوشش راهکارهایی ارائه شد و قول همکاری بیشتر بین دو نهاد در زمینه فرهنگی و بستر سازی  مناسب آموزشی در مناطق محروم نیز داده شد.

 

جلسه با مدیران و مسئولین آموزش پرورش شهرستان آذرشهر جهت همکاری بیشتر