🔰چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۱ جلسه ای با گروهی از خیرین شهرستان کرخه برگزار شد که این گروه در قالب سفیران به مهربانی علاقه مند به همکاری با موسسه دارالاکرام شدند…