Skip to content

جلسه با اعضای آموزش و پرورش شهرستان شوش و خیریه کارساز

برگزاری جلسه اعضای محترم آموزش و پرورش شهرستان شوش دانیال و جناب آقای پور غراوی از موسسه خیریه کارساز با اعضای شورای راهبردی موسسه خیریه دارالاکرام شعبه شوش
در این جلسه پرزنت دارالاکرام توسط رئیس شورای راهبردی جناب آقای حاج پرویز کرد صورت گرفت، سپس این عزیزان بیان داشتند توانایی دارند در زمینه اشتغال زایی مادران دانش آموزان و تهیه تجهیزات جهت راه اندازی کارگاه خیاطی مساعدت کنند و هدف از این جلسه بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها و توانمند کردن آنهاست. با تشکر از آقای ابراهیم خانی و روابط عمومی ستاد جهت هماهنگی این دیدار…