موسسه خیریه دارالاکرام در روز چهارشنبه مورخه ۱۵دی ماه میزبان جناب آقای حیاتی و آقای مهرابی از اعضای اداره بهزیستی شهرستان شوش بود……در این جلسه اعضای شورای راهبردی حضور داشتند و همچنین سرکار خانم درخشان به صورت آنلاین با ما در ارتباط بودند.جناب حاج پرویز کرد ضمن قدردانی از حضور این عزیزان در موسسه به معرفی دارالاکرام پرداخت.این آقایان از روند کار موسسه دارالاکرام بسیار خوشحال شدند و قول همکاری متقابل در زمینه شناسایی،آموزش و مشاوره دانش آموزان و خانواده هایشان را دادند…به امید موفقیت های روز افزون برای این عزیزان