💠 جلسه شورای راهبردی دارالاکرام شعبه آذرشهر در آبان ماه سال هزار و چهارصد با حضور اکثریت اعضاء و میهمان مدعو در دفتر شعبه برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر قهرمان نژاد گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری را تشریح نموده و به بررسی بعضی از مشکلات موجود و جاری موسسه پرداختند. در ادامه جلسه اعضای محترم در مورد جذب بانیان و حامیان تبادل نظر کردند. سپس جناب آقای حیدری گزارشات مربوط به مشاوره های انجام شده در ماه قبل دانش آموزان و سرپرستان ایشان را به سمع و نظر اعضاء رساندند. در ادامه سرکار خانم جعفری مددکار شعبه و سرکار خانم پاشاپور کارشناس و مسئول روابط عمومی شعبه، گزارش عملکرد حوزه های تحت مسئولیت خود را ارائه نمودند، همچنین در این جلسه نیازهای فعلی دانش آموزان که در بازدیدهای دوره ای و مصاحبه های انجام گرفته احصاء شده بود به سمع و نظر اعضای محترم رسانده و درخواست شد که در تامین نیازهای دانش‌آموزان همکاری های لازم صورت پذیرد.
سپس اعضای شورا به بیان دیدگاه های خود در رابطه با روند فعالیت‌های شعبه آذرشهر پرداختند و پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردید:
1- برگزاری همایش خیرین به مناسبت افتتاح ساختمان جدید شعبه
2- ایجاد گروه بانیان و خیرین جهت جذب منابع مالی و غیرمالی
3- استفاده از مربیان حوزه هنر و فن در امر آموزش در آموزش و توانمندسازی دانش آموزان
4- استفاده از منابع و پتانسیل های بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرامین امام
5- هماهنگی های لازم جهت معرفی ۵۰ نفر از دانش آموزان واجد شرایط از طریق آموزش و پرورش جهت تشکیل پرونده و حمایت

روابط عمومی دارالاکرام آذرشهر/ و.پ