در راستای ارائه خدمات 7 گانه (آموزشی، فرهنگی، معیشتی، درمانی، مددکاری و مشاوره و غيره) برای دانش آموزان تحت پوشش در قالب خدمات معیشتی و سلامت در ایام کرونا و برای پیشگیری از این بیماری در بین دانش آموزان و خانواده های ایشان، تعداد 155 (ماسک، گوشت و نان ارگانیک) ایشان به ارزش 16 میلیون تومان در حال توزیع می باشد.
و.پ/ روابط عمومی دارالاکرام شعبه آذرشهر

خدمات معیشتی و سلامت دارالاکرام آذرشهر در ایام کرونا