توزیع سبد کالای ماه رمضان

سبد کالای ماه رمضان میان خانواده های تحت پوشش موسسه دارالاکرام در شهر قم، توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی، طرح توزیع سبد ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان در راستای تحقق اهداف موسسه دارالاکرام در ارائه خدمات به خانواده های تحت پوشش و با هدف فرهنگ سازی و دست گیری از خانواده هاو کمک به سرپرست خانوارها در شهر قم و با همت بانیان نیکوکار در تاریخ ۹۷/۲/۲۹، اجرا شد.

سبد کالای ماه رمضان برای هر خانواده شامل ۱۰کیلو برنج ایرانی مرغوب، یک عدد روغن ، یک بسته خرمای ۱.۵کیلویی، یک عدد پنیر و ۲کیلو مرغ تهیه گردید و سپس بین ۲۶۱ خانواده تحت پوشش موسسه دارالاکرام توزیع شد.

توزیع سبد ماه رمضان