151 بسته گوشت
102 عدد سبد کالا
61 پرس غذای گرم
جهت خانواده های دانش آموزان دارالاکرام شعبه خمین  تا اخر اردیبهشت توسط بانیان و حامیان گرامی توزیع شد💐💐