سپاس پروردگار مهربان را برای نعمت انسان هایی که دلشان دریاست و دستانشان جویبار زمزمه گر مهربانی ست… به همت بانیان محترم نیک اندیش دارالاکرام، 700 پرس حلیم و 360 پرس پلو مرغ جهت افطار خانواده های تحت پوشش دارالاکرام بین این عزیزان توزیع شد.

همراه ما باشید:

https://yek.link/bemehrbani.mashhad

شماره تماس شعبه مشهد:
☎️ 05132291075

روابط عمومی موسسه دارالاکرام ـ شعبه مشهد