Skip to content

توانمندسازی مادران عضو موسسه شعبه قم

کارآفرینی مادران عضو شعبه قم

شرکت تعدادی از مادران کارآفرین شعبه قم در نمایشگاه

به لطف خداوندی موفق شدیم درکمترین زمان ممکن حضور تعدادی از مادران توانمند را در نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای بانوان که به مدت 4روز  برگزار شده بود فراهم کنیم دراین نمایشگاه برای تعدادی که وسایل بیشتری داشتند یک غرفه و بقیه هر دو نفر یک غرفه اجاره کردیم که فروش نسبتا خوبی داشتند و سفارشاتی برای عرضه محصولات گرفتند. این امتحان بسیار خوبی بود که باکمک کمیته توانمندسازی مادران انجام پذیرفت .    

بازدید از کارگاه مادران توانمند، توسط کمیته کارآفرینی و توانمندسازی شعبه قم

باتوجه به آماده شدن تعدادی از کارگاه های مادران توانمند و کارآفرین عضو موسسه و تقاضای کارآموز از موسسه برای آموزش، جهت خدا قوت و بررسی مشکلات احتمالی و دیدن تولیدات جهت عرضه به بازار؛ به اتفاق گروه کارآفرینی وتوانمندسازی موسسه توانستیم از4 کارگاه بازدید داشته باشیم؛ به لطف خدا، کمک و همت گروه توانمندسازی شعبه قم که ازمددکاران فعال هستند، مادران اقبال خوبی نشان داده اند و بیش از ۱۵خانواده تقاضای بازدید از تولیدات خود را دارند که انشاالله بازدید انجام خواهد شد و بعد از بررسی تولیدات آنها و رفع نواقص، زمینه شرکت آنها در بازارچه و نمایشگاه را فراهم می آوریم. امیدواریم بتوانیم علاوه بر کمک به تحصیل دانش آموزان ، توانمند سازی و کارآفرینی مادران عضو موسسه را نیز  پیگیری و به سرانجام برسانیم. ما با کمک به اشتغال خانواده‌ها می‌توانیم وضعیت اقتصادی آن‌ها را بهبود ببخشیم و از ترک تحصیل کودکان برای مشکلات اقتصادی جلوگیری کنیم. امیدواریم زنان زیادی در این طرح شرکت کنند و مهارت کافی به دست بیاورند و این چرخه در جهت توانمندسازی آن‌ها همچنان ادامه داشته باشد. آموزش جهت یادگیری فن و حرفه‌ای، برای به دست آوردن شغل و تأمین استقلال مالی این مادران باید مورد توجه قرار بگیرد. برای انجام کار‌های بزرگ هیچ وقت دیر نیست. کار بزرگ هم لزوماً آن کاری نیست که ما تصور می‌کنیم. گاهی رؤیا‌ها و خواسته‌هایمان آنقدر بزرگ است که لاجرم راهی به آن‌ها پیدا نمی‌کنیم و سرخورده از تحقق نیافتن‌شان راه سکون و انفعال را برمی گزینیم. گاهی، اما رؤیایی کوچک، ولی دست یافتنی می‌تواند امید را برای انجام کار‌های بزرگ متبلور کند.

   

 

روابط عمومی موسسه دارالاکرام شعبه قم توسعه‌ی انسانی، از آموزش کودکان، تا شهروندان خوب. همراهتان هستیم:

تلفن های تماس:

۰۲۵۳۲۹۰۱۹۸۵ – ۰۲۵۳۲۹۱۵۹۱۹

شماره حساب: ۸۱۱۸۱۹۸۸۱۱۱۱۱۱۴

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۱۳۹۴۲۶۵۰

https://bemehrbani.com/album/roll/page/1/p/19/c/294