Skip to content

تلاش موسسه دارالاکرام در بالا بردن سرانه مطالعه کشور

فیلم اهداء کتابهای کانون پرورشی کودکان و نوجوانان

با پیگیری ها ستاد مرکزی دارالاکرام و به همّت جمعی از دانش آموختگان و نخبگان علمی،خیرین و نیکوکاران خارج از کشور و ( خیریه گلستان) از طریق کانون پرورش فکری و کودکان ، جهت رشد و ارتقاء فرهنگی و آموزشی دانش آموزان دارالاکرام، بالای هزار جلد کتاب فرهنگی ،آموزشی برای دانش آموزان شعبه آذرشهر ارسال گردید.

هر جلسه به تفکیک مقاطع تحصیلی از دانش آموزان علاقه مند که برای ایشان کتاب ارسال شده، دعوت به عمل آمده و در این دورهمی سرپرست شعبه آذرشهر دکتر قهرمان نژاد برای دانش آموزان و سرپرستان ایشان، از مزایا و اهداف کتب ارسالی به خانواده ها و دانش آموزان گفتگو نمودند.

هدف اصلی از این امر نیکو، ترویج فرهنگ کتاب خوانی در خانواده های کم برخوردار جامعه است که منجر به آگاهی و ارتقاء فرهنگی ایشان و در نهایت جامعه خواهد شد.

( از تحصیل کودکان تا شهروندان خوب )
موسسه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) شعبه آذرشهر
برای تحت حمایت قراردادن دانش آموزان در قالب بورسیه تحصیلی تماس بگیرید:

0413-4234176☎️ صفحه اینستاگرام دارالاکرام آذرشهر ❇️ کانال دارالاکرام شعبه آذرشهر در تلگرام