پوشش تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل با استفاده از آموزش الکترونیکی و از راه دور

متاسفانه کشور با معضل ترک تحصیل دانش آموزان در مقاطع مختلف به ویژه مقطع اول و دوم متوسطه مواجه است. آمارهای رسمی نهادهای ذی ربط نیز مؤید آن است که دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه درصد قابل توجهی از این آمار را تشکیل می دهند.

در صورت آسیب شناسی و ریشه یابی این معضل، با دلایل متعددی روبه رو هستیم. اما آنچه مسلم است بخشی از این دانش آموزان علی رغم استعداد و علاقه به تحصیل، به دلایل مختلفی از تحصیل بازمانده اند و نمی توان کتمان نمود که بخشی از این افراد وارد بازار کار شده اند.

از سوی دیگر، نظام های آموزشی در جهان پیوسته به روز شده و بنا به شرایط با بهره گیری از سبک های الکترونیکی، دیجیتالی و فضاهای جدید متحول می شوند. لذا نظام آموزشی نباید در وضعیت سنتی باقی بماند و به طور حتم چنانچه شیوه های آموزشی به روز شود برخی از این دانش آموزان به چرخه تحصیل باز خواهند گشت و برخی دیگر نیز در صورت برخورداری از حمایت های ویژه خواهند توانست به چرخه تحصیل باز گردند.

خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش کشور نیز به خوبی این نکته را رصد نموده و به ویژه آقای شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکی و از راه دور، به عنوان فردی مجرب و دلسوز طی سال های اخیر در پی طرح های تازه، ابداعات و مشوق های جدیدی بوده است تا امکان بازگشت حداقل بخشی از این دانش آموزان به چرخه تحصیل فراهم شود.

در مرحله دوم، آموزش و پرورش با وقوف کامل بر این که اجرای این پروژه بزرگ حتی در کشورهای توسعه یافته از عهده و توان دولت خارج است و دولت ها در این زمینه اقدامی نمی کنند بلکه باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد بهره جست، آمادگی خود را جهت همکاری با موسسه دارالاکرام اعلام نمود. بدین ترتیب، موسسه دارالاکرام به عنوان نخستین موسسه ای که از استانداردهای آموزش و پرورش برخوردار بوده و مورد تایید قرار گرفته است، اولین موسسه ای است که آموزش و پرورش با آن وارد مذاکره شده است.

بر اساس چارچوب این پیمان نامه، آموزش و پرورش موظف است در زمینه شناسایی کودکان نیازمند، برگزاری کلاس های آنلاین و با در اختیار قرار دادن امکاناتی چون تبلت های آموزشی، مشاور یا مددکار و فردی متعهد به سیستم کمک نماید تا این دانش آموزان بتوانند دروس خود را گذرانده و در آزمون شرکت کنند تا گامی موثر در جهت توسعه علمی و رشد منابع انسانی برداشته شود. برخی از این دانش آموزان نیز به دلیل نیاز به کمک های ویژه باید مورد حمایت های ویژه قرار گیرند که البته باید نظارت های دقیق تری د راین زمینه صورت گیرد.

هم چنین آموزش و پرورش طبق این پیمان نامه متعهد شده است تا نسبت به جلب اعتماد نیکوکارانی که با آن مجموعه همکاری می کنند، خیرین مدرسه ساز و مدارس برخوردار، بستری را ایجاد نماید تا سازمان هایی که تمایل دارند در این زمینه اقدام کنند، بتوانند از امکانات موجود استفاده کرده، خیرین را جذب کنند و آنها را توجیه نمایند که گرچه ساخت مدرسه امری حائز اهمیت است اما به مراتب نگه داشت دانش آموز در کلاس درس از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که می توان با یک تبلت، امکان تحصیل یک دانش آموز را در خانه خودش فراهم کرد. این فرهنگ عمومی نیاز به اصلاح دارد.

لذا همکاری آموزش و پرورش ضروری است تا راه سمن ها به مدارس برخوردار و دانش آموزانی که می توانند در این پروژه از دانش آموزانی مانند خود حمایت کنند که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده اند، باز شود. چنانچه در این زمینه فرهنگ سازی لازم صورت گیرد، با کمک های این دانش آموزان، خیرین مدرسه ساز و نهادهایی که تاکنون در زمینه های آموزشی کمک های بسیاری نموده اند به خوبی این مشکل برطرف می شود و بدین ترتیب امکان بازگشت مجدد بخشی از این دانش آموزان به چرخه تحصیل فراهم می شود.

ما نیز خداوند را سپاس می گوییم که اولین موسسه ای هستیم که با آموزش و پرورش پیمان نامه همکاری امضا کرده و بسیار امیدواریم طی یک سال پیش رو بتوانیم در این زمینه گام های موثری برداریم.