به منظور ایجاد و گسترش بستر برای اعطای بورسیه به دانش آموزان مستعد بازمانده از تحصیل و یا خطر ترک تحصیل و خانواده های آنان ،از یک سو و هم فکری و استفاده بهینه از ظرفیت درمانگاه فوق تخصصی دالکی شیراز از سوی دیگر ،جهت ارائه خدمات بهتر در زمینه های :بهداشتی ، درمانی(کلیه تخصص ها)،روانشناسی،روانپرشکی، دندانپزشکی،کمک به بیماری های خاص و صعب العلاج و ارائه خدمات پاراکلینیکی’ تفاهم نامه همکاری به مدت دو سال ایجاد گردید.
در این تفاهم به صورت مستمر و با معرفی نامه از طرف موسسه به دانش آموزان و خانواده های متقاضی از شصت درصد تا صد در صد تخفیف نسبت به حوزه درمان و …شامل میگردد. ودارالاکرام نیز موظف گردیده :پیگیری،شناسایی،و بورسیه دانش آموزان معرفی شده از طریق درمانگاه دالکی که واجد شرایط استاندارد دارالاکرام می باشد بورسیه تحصیلی گردد.

شبکه های اجتماعی ما:

به مهربانی
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

اینستاگرام به مهربانی شیراز