افزایش 20 درصدی بورسیه تحصیلی دانش آموزان دارالاکرام

 در دارالاکرام، هرساله با آغاز مهرماه، بورسیه تحصیلی دانش آموزان مان افزایش می یابد. اهدای بورسیه تحصیلی به دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر در سراسر کشور، بهانه ای است تا با ورود به زندگی این قشر از جامعه، مشکلات آنها را ببینیم، صدای شان را بشنویم، مشکلات و معضلات آنها را انعکاس دهیم تا بتوانیم در کنار نیکوکاران متعهد و مسئول، به یاری شان بشتابیم. 

این بار نیز با آغاز مهرماه 1400، بورسیه تحصیلی 6 هزار دانش آموز کم برخوردار را در 23 شعبه، 20 درصد افزایش داده ایم. هدف از این افزایش، حمایت هرچه بهتر و موثرتر از جامعه هدف با در نظر گرفتن شرایط  اجتماعی موجود است. 

موسسه خیریه دارالاکرام طی دو دهه فعالیت در عرصه حمایت تحصیلی از دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست موثر، با برخورداری از 23 شعبه در سراسر کشور و 500 مددکار مجرب، تاکنون به اهدای بورسیه تحصیلی و ارائه خدمات رایگان معیشتی، بهداشتی و درمانی، مشاوره و مددکاری، آموزشی، و کارآفرینی و اشتغال زایی به حدود 7 هزار دانش آموز و خانواده های شان پرداخته است. 

این خدمات پنج گانه طبق اصول زیربنایی و مانیفست دارالاکرام به نحوی تبیین شده و به اجرا درآمده است تا هرگز کارکرد ما رنگ و بوی صندوق صدقات و صندوق خیریه به خود نگیرد بلکه با آموزش و توانمندسازی، به این افراد استقلال و خودکفایی و عزت نفس ببخشد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که ارزش ریالی این خدمات طی یک سال گاه چندین برابر مبلغ بورسیه ای است که به دانش آموزان تحت پوشش اهدا می شود و این مسئله است که ما را از سایر خیریه ها متمایز و اقدامات ما را ارزشمند می سازد.  

اما آنچه که در حال حاضر موجب نگرانی های فراوان شده است، شرایط بحرانی  و غیرقابل کنترلی است که به دلیل طولانی شدن تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور، بر شکاف آموزشی افزوده و عدالت آموزشی را در کشور بیش از پیش با چالش مواجه کرده است. 

 ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که طبق آخرین آمار سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی کشور، هم چنان بیش از 2 میلیون دانش آموز برای خرید اینترنتی کتاب های درسی خود اقدامی نکرده اند. این امر از فاصله بیشتر خانواده های نیازمند و کم بضاعت از آموزش حکایت دارد و به منزله زنگ خطری برای دانش آموزان کم برخوردار کشور به ویژه دانش آموزان دارالاکرام محسوب می شود که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. 

 دارالاکرام در حال حاضر 6 هزار دانش آموز را تحت حمایت دارد و مسئولانه از این دانش آموزان و خانواده های آسیب پذیرشان حمایت می کند.

شما نیز هم چون همیشه ما را در این امر مهم یاری کنید.