قطعا با تهیه ی بیمه عمر برای کودکان فاقد سرپرست موثر ، آرامش و امنیتی بزرگ در زندگی و آینده شان رقم خواهیم زد…

باتوجه به تفاهم نامه میان موسسه دارالاکرام شعبه شیراز و شعبه بیمه پاسارگاد،
با استفاده ازطرح آینده ساز بیمه عمر پاسارگاد می توانیم به موفقیت دانش آموزان در آینده کمک شایانی کنیم.

بیمه پاسارگاد با پیش قدم شدن در این طرح عظیم قرار است تمامی دانش آموزان دارالاکرام شعبه شیراز را با کمک شما خیرین و حامیان عزیز در مرحله اول و سپس سوق دادن این طرح با برکت به تمامی شعبه های سراسر کشور در گام بعدی ، این طرح را اجرایی کنند .
دراولین مرحله اجرای این طرح تعداد 5 نفر از 433نفر دانش آموزان موسسه بیمه عمر شده اند .

منتظر حضور سبزتان هستیم….
🌐دارالاکرام

🌐به مهربانی

🟢اینستاگرام شیراز