مهربانی دلیل نمیخواهد مهربانی عشق و انگیزه می خواهد …..

مهربان باشی تمام دنیا زیبا جلوه می کند. چه زیبایی بالاتر از اینکه همیاران عزیز در موسسه حضور پیدا کردند و کار رنگ کاری و نقاشی موسسه را عاشقانه انجام دادند.درود خدا بر این مهربانان باد………