به لطف و مرحمت خداوند متعال توفیق حاصل شد تا توسط چند خیر تهرانی موارد ذیل آماده و در اختیار دختران عزیز خانواده دارالاکرام قرار گیرد
۱:(اهداء چراغ آترا به دختر عزیز عایشه خانم)
۲:(اهداء لپ تاپ به دختر عزیز مریم خانم)
۳:(اهداء یکسری کتب داستان نفیس به دخترای گلمون مریم خانم و مهدیه خانم)