احساس مسئولیت در قبال جامعه و پایبندی به تعهدات اجتماعی از جمله خصایص بارز نیکوکاران خردورز است.

شرکت استدلر نیز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خویش به تازگی تعدادی بسته لوازم التحریر ، شامل ٢٨٨٠٠ عدد مداد و ۵٠٠٠٠ خودکار، به دانش آموزان دارالاکرام، اهدا و از تحصیل آنان حمایت نموده است.

این بسته ها با ارزش تقریبی ٣٠٠ میلیون تومان، در میان شعب دارالاکرام در شهرهای مختلف توزیع شده و به دست دانش آموزان کم برخوردار رسیده است.

شبکه های اجتماعی ما:

✅ @darolekram.charity

✅ https://t.me/darolekram

دارالاکرام

اینستاگرام به مهربانی شیراز

✅staedtler.com